Opastöriserad mjölk – böndernas räddning?

Postades den 14 augusti, 2015

Samtidigt som Arlas VD tjänar över en halv miljon per månad hör vi nyheter om sjunkande mjölkpriser och att Sverige förlorar en mjölkbonde om dagen. Läget anses akut. Om Sverige likt flertalet andra länder tillät försäljning av obehandlad mjölk skulle situationen kanske se annorlunda ut.

OBS: Vi rekommenderar och dricker själva vatten då det är den enda dryck som vi människor behöver dricka, men i valet mellan pastöriserad och opastöriserad mjölk rekommenderar vi det naturliga alternativet. Vi rekommenderar även att du som köper opastöriserad mjölk säkerställer att skötsel, foder och hygien är av högsta kvalitet.

I förra veckans inlägg skrev vi om 8 anledningar till att dricka opastöriserad mjölk där majoriteten av punkterna gällde de näringsmässiga fördelarna, men en annan aspekt är att det skulle gynna svenska bönder. Nedanstående argument hittas i Fredrik Colting’s bok ”Mjölkrevolutionen – Naturens mest perfekta mat du inte får köpa (ännu)”

Lönsam småskalighet

Ett tillåtande av obehandlad mjölk ger möjligheter att bevara det småskaliga lantbruket i ekonomiskt perifera områden som fjälltrakter och annan glesbygd. För sådana bygder kan det vara svårt att få en lönsam industriell hantering av mjölken, men med gårdsförsäljning av obehandlad mjölk kan ekonomin bli hållbar.

Måltidsturism

Kombinationen mellan turism och mat, måltidsturism, blir allt viktigare. Den lantbrukare som kan sälja obehandlad mjölk till turister stärker sin egen ekonomi, samtidigt som destinationens varumärke stärks av sådana lokala produkter. I andra länder är det vanligt att en lantbrukare erbjuder en restaurang och ett lantligt hotell, där den obehandlade mjölken är en viktig produkt i paketeringen. Även i Sverige kan givetvis sådana affärsidéer stärka landsbygdsföretagens lönsamhet.

Ökade inkomster

Att sälja obehandlad mjölk kan ge bonden betydligt bättre inkomster. Att slippa mellanhänder med transport till mejeri, pastörisering, homogenisering, paketering och transport till butik, medför att bonden kan behålla en större del av intäkterna själv. I många länder är den hantverksmässiga mjölken dyrare. Med tanke på det ökade intresset i Sverige för mathantverk, är det rimligt att anta att den bonde som säljer egen obehandlad mjölk kan ta ett betydligt högre pris för mjölken än vad man kan i livsmedelshandeln.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett ytterligare viktigt argument för opastöriserad mjölk. När bonden kan sälja sin obehandlade mjölk direkt, så minskar behovet av transporter kraftigt. Särskilt i glesbygd med långa avstånd mellan lantbrukarna och industrimejeriet så kan energivinsterna bli mycket stora. En stor del av den obehandlade mjölk som säljs inom EU, säljs opaketerat i mjölkautomater där kunden har med sin egen förpackning. Det medför att det blir betydligt mindre avfall än med förpackad mjölk, vilket också är ett bidrag till bättre miljö.

I Sverige börjar denna trend så sakteliga sprida sig, även om det inte handlar om opastöriserad mjölk alla gånger:

Vi hittade en intressant artikel om Jörgen Andersson på Åre Bondgård som åtalades gällande brott mot livsmedelslagen efter att ha sålt opastöriserad mjölk ur en automat i Åre (ÖP: Ödesdag för opastöriserad mjölk). Åtalet lades ned (Land: Åtalade ville fortsätta mjölkrättegång).

Vad tror du? Kan detta vara böndernas räddning?

Kommentera