Föredrar konsumenter okunskap?

Postades den 2 juni, 2015

Dagens Industri med flera rapporterade igår om att många struntar i hur hälsosam maten är enligt en ny studie. Källan var TT och någon länk till studien tillhandahölls inte. Hälsosam mat definierades som kalorisnål mat och i samband med artikeln tillhandahölls en ”faktaruta” där källan var Livsmedelsverket. Vi kommenterar.

I nyhetsrapporteringen kunde vi läsa följande:

”Mer än hälften struntar i om maten de äter är hälsosam, enligt en ny studie. Något som innebär att viktig information på våra matförpackningar går många förbi. Två tallrikar mat, en med kyckling och en med rostbiff. Båda till synes likvärdiga ur ett hälsoperspektiv. Studiedeltagarna fick själva välja om de ville veta hur många kalorier de båda rätterna innehöll innan de högg in. Hela 60 procent valde aktivt bort den informationen och riskerade därmed att mumsa i sig den kanske inte helt nyttiga kycklingrätten på 900 kalorier.”

Kommentar: Hälsosam mat definieras inte utifrån antalet kalorier, utan vilken typ av kalorier som intas.

Färdigrätter är inte hälsosam mat

Studien var mer omfattande än vad som togs upp i media, men hursomhelst; 148 personer erbjöds kostnadsfri lunch och kunde välja mellan två färdigrätter:

  1. Kyckling och bulgur (900 kalorier)
  2. Rostbiff med glasnudlar (490 kalorier)

Färdigrätter användes då ”tidigare forskning visar att kaloriinnehållet i färdigrätter är svårbedömt, både för gemene man och för nutritionister”.

Kommentar: Att i en studie på ”hälsosam mat” fokusera på antalet kalorier och göra ett experiment med färdigmat där man bortser från det näringsmässiga innehållet (dvs, typ av kalorier) gör tyvärr att konceptet faller omgående.

Ansvaret läggs på konsumenten

pressmeddelandet från Lunds universitet kan man läsa:

”Politiker och tjänstemän för ofta fram att ökad information om hälso- och miljöeffekter, exempelvis genom produktmärkning och informationskampanjer, kan hjälpa konsumenterna att välja rätt och därmed förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan.

– Våra resultat tyder istället på att många konsumenter föredrar okunskap, enligt den gamla devisen: det man inte vet, det lider man inte av, säger Jonas Nordström nationalekonom vid Agrifood Economics Centre och en av författarna till rapporten.

Vi hade gärna sett forskning på den bakomliggande orsaken till dessa konsumenters beteende. Kan det vara så att media dagligen bombarderar oss med olika ”råd” om vad som är hälsosamt vilket gör att många har svårt att avgöra vad som är rätt eller fel och till slut ger upp och slutar bry sig?

Kan det vara så att livsmedelsindustrin med sitt ekonomiska intresse aktivt försöker förvilla konsumenten? Hur ska konsumenten t.ex. kunna hålla koll på alla olika namn på socker som presenteras i innehållsförteckningen? Hur ska konsumenten veta att en del debattartiklar är skrivna av industrin? Och hur ska konsumenten veta att vissa delar av Livsmedelsverkets information är felaktig och inte grundar sig på modern, oberoende forskning?

En anledning till att denna blogg startades beror på devisen: det man INTE vet, det lider man av.

Föråldrat tänk

Hela studien genomsyrar för övrigt föråldrat tänk a la Livsmedelsverket: kaloriräkning, faran med mättat fett och salt, förkärlek till spannmål etc. Gårdagens artikel och delar av studien ligger numera i vår skräpkorg och det är ytterst beklagligt att landets nyhetsredaktioner inte faktagranskar mer innan publicering.

”Fakta – ät rätt”

Det börjar bli tröttsamt men vi måste självklart även kommentera ”faktarutan” som innehåller tvivelaktig information och som avslutas med: ”Svårt att hitta rätt? Livsmedelsverkets Nyckelhålsmärkning finns på mat som är bra ur ett hälsoperspektiv.” 

Vi påminner än en gång om nedanstående bild som vi publicerat i samband med Finn ett fel samt Livsmedelsverkets sockerchock.

Naturligt fett ersätts med socker!

Livsmedelsverkets Nyckelhålsmärkning finns snarare på mat som är dålig ur ett hälsoperspektiv.

Nyckelhålet

Studien

En utförlig beskrivning av studien: Strategic Self-Ignorance Thunström L., Nordström J., Shogren J.F., Ehmke M. och van ’t Veld K. (2013). Working Paper 2013:17. Department of Economics. School of Economics and Management. Lunds universitet.

En populärvetenskaplig version från Handelns Utvecklingsråd: Styrning av konsumenter mot miljövänligare och hälsosammare produkter Nordström och Thunström (2015). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2015:3.

Kommentera