Skillnaden mellan naturligt fett och kemiskt processat fett

Postades den 29 juni, 2015

Efter vår varning för Unilever kokosfett (fullhärdat kokosfett som Unilever säljer) har en del läsare hört av sig och undrar vad fullhärdat fett är. Här är skillnaden mellan naturligt fett och kemiskt processat fett.

Du har säker hört talats om mättat, enkelomättat och fleromättat fett.

Nedan börjar vi med att kortfattat informera om skillnaden mellan dessa typer av fettsyror.

Naturligt fett

Enkel- och fleromättat fettsyror har dubbelbindningar mellan kolatomerna vilket gör att det finns tomma platser som andra ämnen kan ansluta sig till. Dessa omättade fettsyror har därför lättare att reagera med andra ämnen. Oxidation (härskning) är ett exempel som uppkommer när omättade fettsyror reagerar med syre.

Enkelomättat fett

Enkelomattat-fett

Fleromättat fett

Fleromattat-fett

Mättade fettsyror är däremot rak i sin kemiska struktur (saknar dubbelbindningar) och därför mer stabila.

Syre kan inte binda och dessa fettsyror oxiderar därför inte lika lätt.

Mattat-fett

Ovanstående är naturliga fettsyror som alltid förekommit i människans kost.

Industriellt processat fett

Utöver dessa naturliga fettsyror finns det industriellt processat fett (transfett, härdat- och omestrat fett) som används av livsmedelsindustrin för extra lång hållbarhet etc. men också för att det är billigare.

Transfett bildas genom att man med vätgas hettar upp omättade fettsyror till över 180 grader C och under högt tryck låter dem reagera med bland annat nickel. Om detta sker under kort tid skapas transfetter, som även kallas delvis härdade fettsyror.

Fullhärdade fettsyror bildas genom att härdningsprocessen pågår under en längre tid (tills alla dubbelbindningar mellan kolatomerna är spräckta). På så sätt blir omättade fettsyror på kemisk väg mättade fettsyror (detta fullhärdade fett innehåller dock oftast transfettsyror eftersom de inte lyckas spräcka alla dubbelbindningar).

Unilever

Unilever kokosfett i silverpaket är:

  • Fullhärdat (med vätgas, nickel)
  • Raffinerat (med fosforsyra, bentonitlera och aktivt kol)
  • Deodoriserat för att små partiklar t.ex. metaller, fria fettsyror och färgrika ämnen har påverkan till smak, färg och hållbarhet. Det har i en tysk studie framkommit att cancerframkallande PAH kan bildas vid deodorisering

Därför varnar vi för Unilever kokosfett.

Kommentera