Donerar 2 miljarder till cancerforskning

Postades den 18 maj, 2016

Bengt Sjöberg vill se forskning som utgår från patientens intresse istället för läkemedelsföretagens intressen och har därför instiftat Sjöbergstiftelsen, till vilken han donerar två miljarder kronor för att öppna upp för forskning kring icke-konventionella metoder som kan ge snabbare resultat.

”Min förhoppning är att stiftelsen ska bidra till en delvis ny syn på behandling av cancer, där man är lika öppen för att utvärdera både konventionella och okonventionella behandlingsmetoder, likväl som en kombination av dom båda.”

Bengt Sjöberg, som genom åren byggt upp en stor förmögenhet, fick diagnosen lungcancer vid årsskiftet och hoppas med stiftelsens medel förbättra i synnerhet lungcancervården och de behandlingsmöjligheter som i Sverige idag finns att tillgå.

”Siffrorna för överlevnad idag inom svensk lungcancervård är nedslående och om jag kan vara med och hjälpa ett antal människor till bättre livskvalitet och längre överlevnad är det värt varenda krona.”

Stiftelsen kommer årligen att dela ut Sjöbergpriset till en framstående cancerforskare eller grupp av cancerforskare. Priset kommer att delas ut i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och prissumman är i dagens läge bestämd att omfatta en miljon dollar, varav merparten är öronmärkt för fortsatt forskning. Utöver Sjöbergpriset uppskattas stiftelsen kunna dela ut 60 till 70 miljoner kronor om året och redan idag hålls diskussioner med Karolinska Institutet i Stockholm om ett nytt cancercenter. Bengt Sjöberg hoppas att stiftelsens pengar ska kunna börja tas i bruk redan under 2016.

Till Expressen säger Bengt Sjöberg att en stor del av forskningen finansieras av de stora läkemedelsföretagen. Något som påverkar forskningen.

”De har ett intresse, det är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det styr den befintliga forskningen, och det värsta som kunde hända för dem är att någon hittar ett naturläkemedel som kan bota cancer.”

Han vill därför öppna upp för forskning kring icke-konventionella metoder som kan ge snabbare resultat.

”Jag vill ha en forskning som utgår från patientens intresse, och inte läkemedelsföretagens intressen.”

Kungliga Vetenskapsakademien: Bengt Sjöberg donerar 2 miljarder till cancerforskning

SvD: Finansdoldis donerar två miljarder till cancerforskning

Expressen: Doldis skänker två miljarder till forskning

Foto: Hans Reuterskiöld/Kung. Vetenskapsakademien

Kommentera