Ny studie bekräftar samband mellan demens och högt blodsocker

Postades den 29 juli, 2015
Kan demens i själva verket vara typ 3-diabetes? Allt mer forskning visar på starka kopplingar mellan Alzheimers sjukdom, prediabetes och diabetes. Enligt vissa studier har 8 av 10 personer som utvecklar demens problem med blodsockerregleringen. Nu bekräftas detta samband i ännu en studie.

Studien som nyligen publicerades i JAMA (Journal of the American Medical Association) visade att personer med högre nivåer av insulinresistens var mer benägna att utveckla Alzheimers.

Insulinresistens är ett tillstånd där kroppen inte svarar på hormonet insulin, vilket leder till högt blodsocker och ofta typ 2-diabetes. En stor riskfaktor är överkonsumtion av socker – särskilt fruktos. Om hjärnans celler matas med socker under tillräckligt lång tid så blir cellerna till slut insulinresistenta. Hjärnan får då allt svårare att ta upp energi från blodsockret vilket får hjärncellerna att börja svälta. När tillräckligt många celler svultit ihjäl uppkommer neurodegenerativa skador som ger Alzheimers m.m. Många människor med insulinresistens vet inte att de har det förrän det är för sent.

Vi är fruktansvärt dåliga på att anpassa vårt beteende baserat på vad som kan hända i framtiden”, säger Auriel Willette som är en av forskarna bakom studien. ”Även personer med mild eller måttlig insulinresistens som ännu inte utvecklat typ 2-diabetes kan ha en ökad risk för Alzheimers sjukdom.”

Typ 3-diabetes

Allt fler forskare kallar nu alzheimer för typ 3-diabetes. Undersökningar av alzheimerpatienter visar att 8 av 10 personer har problem med blodsockret och att insulinresistens är kopplat till en sämre kognitiv förmåga.

Högt blodsocker kan accelerera förloppet

Forskare som studerat den äldre befolkningen i Kungsholmen i Stockholm såg att ett högt blodsocker accelererade sjukdomsförloppet. Tiden mellan en milt försämrad kognitiv förmåga och fullt utvecklad demens låg i genomsnitt på 5 år, men för de som hade pre-diabetes eller diabetes var siffran 1,8 år.

Undvik blodsockerhöjande mat

Sambandet mellan högt blodsocker och demens är ännu ett skäl till att hålla sig borta från socker och stärkelse. Satsa på en fet lågkolhydratkost.

Referenser:

  1. Alzheimer’s Disease Is Type 3 Diabetes–Evidence Reviewed
  2. Accelerated progression from mild cognitive impairment to dementia in people with diabetes
  3. Increased Risk of Type 2 Diabetes in Alzheimer Disease
  4. Fasting Plasma Insulin, C-Peptide and Cognitive Change in Older Men without Diabetes: Results from the Physicians’ Health Study II
  5. Hyperinsulinemia and risk of Alzheimer disease
  6. Metabolic links between diabetes and Alzheimer’s disease
  7. Alzheimer disease: Insulin resistance and AD—extending the translational path
  8. Diabetes, impaired fasting glucose, and development of cognitive impairment in older women

Kommentera