Söt skräpmat under graviditeten kopplas till ADHD hos barnet

Postades den 1 september, 2016

Barn är en produkt av sina föräldrar och ifall föräldrarna har hormonell obalans så kan det finnas risk för komplikationer även hos barnet. Nu rapporterar The Guardian om en brittisk studie som kopplar samman mammans kost under graviditeten till barnets risk att tidigt utveckla ADHD.

Studien: Scientists study link between unhealthy pregnancy diet and ADHD

Barnets DNA påverkas av mammans kost

Forskarnas tes är att mammans matvanor påverkar barnets arvsmassa genom så kallade epigenetiska förändringar (kemiska genförändringar). De har hittat en effekt på genen för IGF-2 (tillväxthormon som bland annat driver utveckling av nervceller i olika delar av hjärnan. Om mamman hade ätit söt skräpmat under graviditeten hade barnen oftare epigenetiska förändringar på IGF-2, vilket i sin tur var kopplat till en högre risk att drabbas av ADHD tidigt under livet.

Bekräftas i flera studier

En rad studier kopplar mammans vikt till barnets kognitiva funktion och i en amerikansk studie var kraftig fetma hos mamman kopplad till en över fyra gånger högre risk att barnet skulle utveckla ADHD.

OBS! Bara för att kraftig fetma kopplas till olika symptom så betyder det inte att fetman i sig är grundorsaken, fetman är ofta symptom på hormonell obalans.

Kommentera