Typ 2-diabetetiker utan medicin

Postades den 25 mars, 2015

När Kerstin Brismar diagnostiserar personer med typ 2-diabetes brukar hon ställa dem inför ett val. Ändra sin livsstil eller börja ta mediciner. De flesta väljer då att ändra kosten och börja motionera för att slippa mediciner, säger Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Karolinska Institutet.

I en intervju på Kostfonden tar hon bl.a. upp osäkerheten kring hur kostråden till personer med typ 2-diabetes ska utformas.

”– Till exempel har man sagt att de ska äta smörgås varje dag. Jag har alltid tyckt att det har varit fel – det ger ett för högt blodsocker, säger Kerstin Brismar.” 

Hon vill se välgjorda vetenskapliga utvärderingar som rätar ut viktiga frågetecken. Läs resten av intervjun…

Kostfonden: Vill utreda långsiktiga effekter av kostråd

Foto: Joachim Bergström

Kommentera