Viftar bort faran med socker

Postades den 18 oktober, 2014

En snabb notis om Livsmedelsföretagen. Detta är alltså inte bara ett uttryck för”livsmedelsindustrin” utan en renodlad arbetsgivar- och branschorganisation som består av ca 850 livsmedelsföretag i Sverige och verkar bland annat för att dessa företag ska ha god tillväxt och lönsamhet.

Inom Livsmedelsföretagens medlemsföretag arbetar ca 50 000 personer. Livsmedelsföretagen utgör därför Sveriges fjärde största industrigren sett till omsättningen.

Livsmedelsföretageen är en ideell förening som förhandlar om löner och villkor för att sluta kollektivavtal för sina medlemsföretag. De stöttar företagen i centrala förhandlingar, ger löpande information och rådgivning kring livsmedelrelaterade frågor, lagar och avtal. De hjälper även till med lokala förhandlingar och juridisk assistans i domstolsprocesser, samt anordnar kurser, utbildningar och konferenser.

Livsmedelsföretagen må vara en ideell förening men deras medlemsföretag har stora ekonomiska intressen i att folk fortsätter konsumera deras livsmedel och det är just därför som Elisabet Rytter på Livsmedelsföretagen skriver debattartiklar och medverkar i SVT Debatt för att försöka vifta bort faran med bland annat socker.

Tro inget annat.