Om Bloggen

SockerChocken är Sveriges största blogg med syfte att informera, engagera, inspirera och motivera människor i kampen mot sockret – för en bättre folkhälsa! 

Socker kan vara ett av de största hoten mot folkhälsan. Sjukvården fylls av patienter som behöver vård på grund av sockrets biverkningar. På alltför många skolor, inom äldrevården och på sjukhus återfinns dessutom sockret i måltider och i cafeterior, vilket är extremt kontraproduktivt i våra ögon. Alla, men framförallt barn, gamla och sjuka bör ha rätt till bästa tänkbara näring.

Många statliga instanser, läkare, dietister, kostrådgivare samt en stor del av befolkningen har i nuläget för låg kunskap om socker och dess biverkningar och alltför många är tyvärr slavar under ett beroende som inte klassas som sjukdom och därmed inte går att få behandling för. Sedan har vi en livsmedels- och läkemedelsindustri som utnyttjar denna okunskap pga vinstintressen som går långt före folkhälsan. De ser gärna att konsumtionen och regelverket kring socker fortsätter i samma anda och försöker på alla tänkbara sätt tona ner farorna. Precis som tobaksindustrin gjorde på 60-talet.

Vi har tröttnat på att okunskap, ekonomiska intressen och bristen på politiskt engagemang ska ödelägga folkhälsan och vill se en förändring.

Vi anser att:

  • Livsmedelsverket bör utforma korrekta kostråd baserade på modern forskning
  • Socialstyrelsen bör klassa sockerberoende som en sjukdom och erbjuda behandling
  • Politiker bör införa en reglering av socker i alla dess former

Vill du också se en förändring? Följ oss på vägen mot ett friskare liv och en bättre folkhälsa!

Vilka står bakom bloggen?

Frågan är sekundär i sammanhanget. Välskrivna inlägg med korrekt fakta där ekonomiska intressen lyser med sin frånvaro får bygga trovärdigheten. Det är viktigare än vilka vi är. Ett återkommande problem i samhället är att information vinklas pga ekonomiska intressen och det är ett av skälen till att vi bloggar anonymt. Så länge inte industrin vet vilka vi är så kan de heller inte påverka oss. Ett annat skäl är att vi helt enkelt inte är intresserade av publicitet kring oss som personer. Det enda som är intressant för oss är att sprida korrekt information som kan ligga till grund för människors val när det kommer till kost och hälsa.

“Auktoritet är ej sanning. Sanning är auktoritet.”