Om Bloggen

SockerChocken är Sveriges största blogg i syfte att informera, engagera, inspirera och motivera människor till en bättre hälsa. På ett enkelt och logiskt sätt. 

Raffinerat socker, mjöl och andra snabba kolhydrater har på senare tid blivit ett allvarligt hot mot folkhälsan. Sjukvården fylls av patienter som behöver vård på grund av biverkningar samtidigt som skolor, äldrevård och sjukhus erbjuder dessa alternativ i måltider och cafeterior.

Alla, men framförallt barn, äldre och sjuka bör få bästa tänkbara information när det kommer till hälsa och välmående.

Okunskap & Ekonomiska Intressen

Många statliga instanser, läkare, dietister, kostrådgivare samt en stor del av befolkningen har i nuläget för låg kunskap och är själva slavar under ett beroende som inte klassas som sjukdom och därmed inte går att få behandling för.

Livsmedels- och läkemedelsindustri nyttjar samtidigt varje kryphål de hittar pga vinstintressen som går långt före folkhälsan. De ser gärna att konsumtionen och regelverket fortsätter i samma anda och försöker på alla tänkbara sätt tona ner farorna. Precis som tobaksindustrin gjorde på 60-talet.

SockerChocken

Anser att:

  • Livsmedelsverket bör utforma nya kostråd baserat på korrekt data
  • Socialstyrelsen bör klassa sockerberoende och erbjuda behandling
  • Politiker bör införa reglering av raffinerat socker för att främja folkhälsa

Under tiden dessa instanser har ändrat sina rutiner kan du följa oss på vägen mot ett friskare liv och en bättre hälsa!

Vilka står bakom bloggen?

Frågan är sekundär i sammanhanget. Välskrivna inlägg med korrekt fakta där ekonomiska intressen lyser med sin frånvaro får bygga trovärdigheten. Det är viktigare än vilka vi är. Vårt mål är att sprida korrekt information som kan ligga till grund för människors val när det kommer till kost och hälsa.

”Auktoritet är ej sanning. Sanning är auktoritet.”