Sverige – det hållbara matlandet

Sjunde svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Vänsterpartiet: "Vänsterpartiet har föreslagit ökat anslag (150 miljoner/år) för en satsning som heter Sverige - det hållbara matlandet. Med satsningen vill vi utveckla god, hälsosam mat, miljövänlig närproducerad och djuretisk mat. Med vår satsning vill vi stärka den offentliga sektorns möjligheter att använda hälsosam mat. Vi ser positivt på att man inför en tydlig policy ...

Läs Mer


FED UP

Postades den

Filmen som livsmedelsindustrin inte vill att du ska se.

Läs Mer


Brinner för folkhälsan

Svar nummer sex på Sockerpolitik 2014 kom från Enhet: "Enhet håller helt och hållet med SockerChocken.se om sockrets skadliga effekt på folkhälsan. Vi är medvetna om att det både skapar beroende och orsakar en lång rad av sjukdomar med allvarliga konsekvenser av både social och ekonomisk art. Sjukdomar och konsekvenser som det är fullt möjligt att undvika genom folkbildning och en politik som minskar användningen av socker. ...

Läs Mer


Vill införa nationell folkhälsokommission

Femte svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Miljöpartiet: "Mat och matvanor är en viktig och bred fråga Miljöpartiet engagerar sig mycket i. Förslag om särskild sockerskatt brukar diskuteras ibland, men vi har inte något sådant förslag. Vi ser inte det som något bra instrument eftersom det skulle medföra andra problem. Däremot vill vi lyfta folkhälsofrågorna mycket aktivt. Om man tittar på skillnaderna i hälsa i ...

Läs Mer


Förordar upplysning och personligt ansvar

Tredje svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Folkpartiet: "Hej, Vi tycker att hög sockerkonsumtion är problematiskt. Men detta är en fråga där vi förordar upplysning och personligt ansvar för sockerkonsumtion. Konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. En liberal konsumentpolitik syftar till att stärka konsumenternas ställning på marknaden och att göra konsumenterna medvetna om att deras val spelar ...

Läs Mer