Sockersjuka eller Diabetes

Postades den 30 juni, 2015

  Sockersjuka eller diabetes? Det pågår livliga diskussioner runt om på sociala medier och forum huruvida det är OK att kalla diabetes för sockersjuka eller inte. Vad tycker du?

  Sockersjuka

  Sockersjuka kallas idag Diabetes mellitus, eller diabetes.

  Tidigare kallades diabetes dock för sockersjuka och ifall någon drabbats så sades det att personen var sockersjuk. Ett logisk namn som många lätt kunde koppla till grundorsaken – dvs för mycket kost som höjer andelen socker i blodet samt att den drabbade behövde dra ner på sockret.

  Idag kallas sjukdomssymptomen Diabetes vilket gör att de drabbade inte lika lätt kan förstå kopplingen. Är detta bra eller dåligt? Och för vilka? Finns det individer i samhället som inte vill att allmänheten ska förstå kopplingen till socker, så att den enda lösningen är medicin? ;)

  Sockersjuka / Diabetes

  Två typer av Sockersjuka / Diabetes

  Sockersjuka / diabetes beror på att bukspottskörteln inte kan producera tillräckligt av det blodsockersänkande hormonet insulin. Diabetes delas in i 2 delar – diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

  Diabetes Typ 1

  Vid Diabetes Typ 1 är tillståndet kroniskt, dvs bukspottskörteln kan inte längre producera något insulin och de drabbade behöver tillföra medicin (syntetisk insulin).

  Diabetes Typ 2

  Vid Diabetes Typ-2 diabetes är bukspottskörteln överansträngd pga att den under längre tid jobbat på högtryck och producerat enorma mängder insulin eftersom kroppen matats med för stor andel blodsockerhöjande kost.

  Bukspottskörteln kan dock fortfarande producera insulin, men inte i den mängd som behövs för att effektivt sänka andelen socker i blodet, och därför tillför de drabbade syntetiskt insulin.

  Alternativ lösning

  Det finns dock personer med typ-2 diabetes som hittat en annan lösning än att tillföra medicin (syntetisk insulin) och den lösningen hänger samman med ordet ”sockersjuka”. De utesluter all kost som ökar sockret i blodet. Om personer med typ-2 diabetes matar kroppen med en kost som aldrig höjer andelen socker i blodet så behövs inget insulin. Enkelt!

  För de flesta är det dock otroligt svårt att bryta ett invant beteende – dvs kosten. De tycker därför att det är enklare att fortsätta äta som de alltid gjort (dvs en kost som ökar sockermängden i blodet) och tillföra insulin för att sockernivån sedan ska sjunka.

  Fler inlägg om diabetes

  Kommentera