Läskindustrin ”svarar” på myter

Postades den 11 september, 2014

Coca-Cola svarar på ”myter” på sin svenska hemsida. Vi svarar också.

”Du blir överviktig av läskedrycker”

Coca-Cola:
 ”Övervikt kan inte tillskrivas ett specifikt näringsämne, som t.ex. socker, utan beror på ett samspel mellan flera faktorer. Det viktigaste du kan göra för att förebygga övervikt är att inte inta mer energi än du förbränner. För lite kroppsrörelse i förhållande till kaloriintaget orsakar ofta övervikt. Kaloriinnehållet i en sockerhaltig läskedryck motsvarar det i en fruktjuice.”

SockerChocken:
Övervikt kan tillskrivas ett förhöjt blodsocker. Det viktigaste du kan göra för att förebygga övervikt är att inta energi som håller ditt blodsocker på en normal nivå. För mycket blodsockerhöjande kost orsakar ofta övervikt. Sockerhaltiga läskedrycker höjer blodsockret, fruktjuice likaså. Detta är ingen myt.

”För mycket socker kan orsaka diabetes, som ibland kallas sockersjuka”

Coca-Cola:
”Den benämningen beror på att personer som lider av sjukdomen inte kan ta upp blodsocker i cellerna, utan i stället utsöndrar det via urinen. Konsekvensen är att kroppens celler ”svälter”, samtidigt som blodet får för hög sockerkoncentration. Genetiska faktorer, ålder och livsstil inverkar på utvecklingen av sjukdomen. Den beror alltså inte på för högt sockerintag. Risken att utveckla diabetes ökar om du är överviktig.”

(Coca-Cola verkar fokusera på Diabetes Typ-1 men vi kommenterar utifrån Diabetes Typ-2, vilket är mer relevant i denna fråga).

SockerChocken:
Diabetes kallades förut Sockersjuka och de flesta som hade problemet visste att man skulle äta en kost som höll blodsockret på en normal nivå. Detta medförde att läkemedelsbolag inte kunde tjäna pengar på dessa ”potentiella kunder”. Nu används uteslutande namnet Diabetes, behandlas med läkemedel etc. och bolagen tjänar pengar.

Överallt hörs alltför ofta samma mantra; ”det finns inga förbud, ät allsidigt och ta insulin ifall blodsockret blir för högt” när det istället bör vara ”uteslut kost som höjer blodsockret så kanske du inte behöver medicin”.

Risken att utveckla Diabetes (typ 2) ökar om du intar en kost som höjer ditt blodsocker. Socker höjer blodsockret. Detta är ingen myt.

Slutkommentar

Coca-Cola, lägg ner!

Kommentera