Finn ett fel

Postades den

Hittar du felet på bilden? Detta är huvudorsaken till varför vi kritiserar Nyckelhålsmärkt mat. När ska Livsmedelsverket inse att det är sockret som är problemet – inte fettet. Nyckelhålet sitter på fel förpackning. Dela till alla som fortfarande tror att Nyckelhålet är en bra rekommendation. 

Kommentera