Kostfonden

Postades den 1 oktober, 2014

Kostfonden är grundad av vetenskapsjournalisten Ann Fernholm m.fl och har bildats för att ta fram högkvalitativa studier som visar vad många av oss redan vet, nämligen att en kostomläggning kan vara lösningen på många hälsoproblem. Med vetenskapliga studier som bevisar effekten kan läkare äntligen börja ge patienter korrekta kostrekommendationer som löser grundproblematiken istället för läkemedel som i många fall endast blockerar symptomen och ger fler problem i form av biverkningar. Med andra ord, ett extremt bra initiativ kräver mycket uppmärksamhet och stöd.

Så här skriver de själva om varför Kostfonden grundades:

”Den som följer kostdebatten i tidningar, via teve och på bloggar, får ta del av många berättelser om hur människor har tillfrisknat efter en kostomläggning: diabetiker kan slänga sina insulinsprutor och blodtryckssänkande läkemedel, magen har lugnat sig och slutat smärta, migränen har försvunnit, kroppen värker inte längre, astman är borta och pollenallergin lyser med sin frånvaro. En del blir plötsligt gravida eller slipper sin akne. Vissa föräldrar berättar om barn med adhd som har blivit lugnare; andra om barn med autism som nu är lättare att få kontakt med.

Utifrån ett biokemiskt perspektiv finns anledning att tro att en kostomläggning kan ge dessa hälsoförbättringar. Inte för alla, men för undergrupper av personer. Det handlar framförallt om att kosten kan påverka tarmfloran, ämnesomsättningen, blodsockret och insulinnivåerna i blodet. Ett stabilt blodsocker och låga insulinnivåer borde också, utifrån ett teoretiskt biokemiskt perspektiv, kunna bromsa utvecklingen av våra stora folksjukdomar: hjärt-kärlsjukdom, cancer och demens.

MEN. Behandlingar inom vården kan inte basera sig på biokemiska hypoteser eller anekdotiska berättelser. För att en läkare ska kunna rekommendera en viss kost, krävs väldesignade vetenskapliga studier som bevisar effekten och som dessutom utvärderar eventuella biverkningar.

Det är här som Kostfonden kommer in i bilden. Vi har grundat fonden eftersom vi vill verka för att högkvalitativa studier kommer till stånd.”

Läs mer på www.Kostfonden.se

Kommentera