Sträva efter 0% sockerintag

Postades den 17 september, 2014

Som en del av er säkert redan noterat så meddelar olika nyhetsmedier att vi bör dra ner sockerintaget till 3% för att skydda tänderna mot karies.

Detta efter att brittiska forskare publicerat studien: A reappraisal of the quantitative relationship between sugar intake and dental caries: the need for new criteria for developing goals for sugar intake.

Forskarna har analyserat studier som gjorts på människor i områden där sockerintaget varit extremt lågt och funnit att deras tänder hållit sig fina och fräscha trots frånvaron av tandborstning. Bakterierna som orsakar karies lever på jäsbara kolhydrater (socker) så detta kommer inte som någon större överraskning.

  • Livsmedelsverket rekommenderar ett sockerintag på 10% (enligt WHO’s rekommendation)
  • WHO vill dock sänka sockerintaget till 5%
  • De brittiska forskarna rekommenderar ett sockerintag på 3%
  • SockerChocken rekommenderar ett sockerintag på 0%

Kommentera