Vill införa nationell folkhälsokommission

Postades den 5 september, 2014

Femte svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Miljöpartiet:

”Mat och matvanor är en viktig och bred fråga Miljöpartiet engagerar sig mycket i.

Förslag om särskild sockerskatt brukar diskuteras ibland, men vi har inte något sådant förslag. Vi ser inte det som något bra instrument eftersom det skulle medföra andra problem. Däremot vill vi lyfta folkhälsofrågorna mycket aktivt. Om man tittar på skillnaderna i hälsa i Sverige så är de stora, och vi vill ha en betydligt mer genomtänkt politik för att komma tillrätta med skillnaderna.

Vi vill tillsätta en nationell folkhälsokommission och som första uppgift ska den ta fram förslag på en folkhälsolag. En lag behövs för att göra det tydligt vilket ansvar som ligger på statlig, landstings- och kommunal nivå för folkhälsoarbetet.

Vi vill för övrigt också förbjuda industriellt framställda transfetter och införa en märkning för produkter med mycket socker men även salt. Övergripande ska också sägas att miljöpartiets politik gynnar det ekologiska och närproducerade jordbruket. Vi kommer t ex att jobba för att alla barn serveras ekologisk frukt på förskolor. Små barn ska inte behöva få i sig bekämpningsmedelsrester. Frågan om bra mat och minskat sockerutbud inom vård, omsorg och skolor är också något som drivs aktivt av miljöpartister på kommun och landstings/regionnivå.”

Kommentarer på svaret från Miljöpartiet

Miljöpartiet ser inte sockerskatt som något bra instrument eftersom det skulle medföra andra problem, men nämner dessvärre inte vilka andra problem de syftar på. De vill istället lyfta folkhälsofrågorna och tillsätta en Folkhälsokommission som initialt ska ta fram ett lagförslag för att tydliggöra statens, landstingens och kommunernas ansvar för folkhälsoarbetet. Ok, vad händer sedan?

Miljöpartiet vill förbjuda industriellt framställda transfetter men sockerförbud nämns inte. De talar istället om att införa en märkning för produkter med mycket socker vilket förvisso är bra (saltet är en annan fråga), men återigen lutar det åt de andra partiernas åsikt om upplysning och personligt ansvar. Vi menar fortfarande att upplysning är bra men att kunskapen många gånger hamnar i skymundan av ett sockerberoende. Många vet att socker inte är bra men står ändå vid lösviktsgodiset och plockar eller köper en läsk för att de är så ”sugna” (beroende).

”Frågan om bra mat och minskat sockerutbud inom vård, omsorg och skolor är också något som drivs aktivt av miljöpartister på kommun och landstings/regionnivå”

På vilket sätt? Vi letar på miljöpartiets hemsida utan större resultat.

Slutsats

Miljöpartiet vill nog väl men har inte koll på sin Sockerpolitik 2014

Miljöpartiet är varmt välkomna att kommentera detta inlägg ifall de vill komplettera sitt svar.

Kommentera