Sverige – det hållbara matlandet

Postades den 11 september, 2014

Sjunde svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet har föreslagit ökat anslag (150 miljoner/år) för en satsning som heter Sverige – det hållbara matlandet. Med satsningen vill vi utveckla god, hälsosam mat, miljövänlig närproducerad och djuretisk mat. Med vår satsning vill vi stärka den offentliga sektorns möjligheter att använda hälsosam mat. Vi ser positivt på att man inför en tydlig policy för att begränsa/minska sockerintaget i offentliga verksamheter. Så sker i ett flertal förskolor och skolor och vi ser gärna att det införs i flera verksamheter.

Livsmedelsverket har i uppdrag att utarbeta regler inom livsmedelsområdet och att göra undersökningar om livsmedel och matvanor samt informera om lämpliga kostråd. Instruktionerna för Livsmedelverkets arbetsuppgifter beskrivs av regeringen.

Livsmedelverket tog 2005 fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet, men någon handlingsplan har ännu inte antagits av regeringen. Vi anser att det är hög tid för regeringen att agera.

Kommentarer på svaret från Vänsterpartiet

”Vänsterpartiet har föreslagit ökat anslag (150 miljoner/år) för en satsning som heter Sverige- det hållbara matlandet. Med satsningen vill vi utveckla god, hälsosam mat, miljövänlig närproducerad och djuretisk mat. Med vår satsning vill vi stärka den offentliga sektorns möjligheter att använda hälsosam mat.”

Satsningen är positiv. Vi har dock tittat på motionen och hittar inte orden ”socker” eller ”sötningsmedel” någonstans?

Vi ser positivt på att man inför en tydlig policy för att begränsa/minska sockerintaget i offentliga verksamheter. Så sker i ett flertal förskolor och skolor och vi ser gärna att det införs i flera verksamheter.”

Bra! Hur?

”Livsmedelsverket har i uppdrag att utarbeta regler inom livsmedelsområdet och att göra undersökningar om livsmedel och matvanor samt informera om lämpliga kostråd. Instruktionerna för Livsmedelverkets arbetsuppgifter beskrivs av regeringen.”

Det vore intressant att veta vad Vänsterpartiet vill göra åt det faktum att Livsmedelsverkets information inte är 100% korrekt? Om de ens känner till detta?

”Livsmedelverket tog 2005 fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet, men någon handlingsplan har ännu inte antagits av regeringen. Vi anser att det är hög tid för regeringen att agera.

Vi tittade igenom Livsmedelsverkets underlag men upptäckte ganska snart en mängd felaktiga påståenden varpå denna handlingsplan inte bör antas. Det lustiga är att Livsmedelsverket idag, 9 år senare, fortfarande använder många av dessa felaktiga påståenden.

Slutsats

Vänsterpartiet har inte koll på sin Sockerpolitik 2014.

Vänsterpartiet är varmt välkomna att kommentera detta inlägg ifall de vill komplettera sitt svar.

Kommentera