Sockerproblematiken inom politiken

Postades den 1 september, 2014

Var står landets politiska partier i sockerfrågan? Vi har mailat och frågat:

”Hej,

Det är snart val. Vi och väldigt många andra väljare undrar därför hur Ni tänker kring sockret som svämmat över vårt land?

Sockret som numera återfinns överallt och höjer invånarnas blodsocker vilket försämrat immunförsvaret och gör invånarna mer mottagliga för inflammationer/infektioner/hormonell obalans som tar sitt uttryck i värk, allergier, magbesvär, karies, sömnproblem, fetma, diabetes, hjärt/kärlsjukdomar, demens, cancer etc. för att inte tala om psykisk ohälsa och koncentrationsproblem inte minst hos landets barn och ungdomar.

Socker är enligt oss det enskilt största hotet mot folkhälsan och landets ekonomi drabbas hårt då sjukvården dränks i patienter som behöver vård i efterdyningarna av sockrets negativa inverkan. På alltför många av landets sjukhus, i skolor och inom äldrevården återfinns dessutom måltider och cafeterior fyllda med socker, vilket är mycket kontraproduktivt i våra ögon.

Okunskapen/ignoransen hos befolkningen är påtagligt stor och vi undrar vem som ska börja informera om sockrets biverkningar och reglera sockrets framfart på nationell nivå? Livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin har vinstintressen som går före folkhälsan så de lär inte hoppa på tåget. De sitter på ett helt annat tåg och är dessutom väldigt intresserade av att Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, läkare och dietister sitter bredvid dem eller helst av allt springer ärenden åt dem.

Vi måste ta tag i detta problem och vända den negativa trenden genom att lyfta på locket kring problematiken.

Så, hur ser Er agenda ut i sockerfrågan och hur har Ni tänkt ta itu med problemet?” 

Fortsättning följer…

Kommentera