Studie: energidryck & hyperaktivitet

Postades den 13 februari, 2015

Amerikanska forskare har hittat en koppling mellan söta energidrycker och hyperaktivitet hos mellanstadiebarn. Forskarna har fått studien publicerad i Academic Pediatrics och tycker att resultaten är oroväckande.

Forskarna lät 1 649 stycken slumpvis utvalda mellanstadiebarn svara på frågor om hur ofta de dricker energidrycker samt fylla i formulär som mäter symtom på hyperaktivitet och ouppmärksamhet. De barn som hade druckit energidrycker under det senaste dygnet hade 66% ökad risk för symtom på hyperaktivitet och ouppmärksamhet.

Studien: Energy Drinks and Youth Self-Reported Hyperactivity/Inattention Symptoms

Det behövs givetvis en randomiserad kontrollerad studie för att säkerställa orsakssamband men resultatet av studien bör tas på allvar. Energidrycker inte är bra för hälsan då de innehåller stora mängder socker och många gånger även koffein, taurin etc.

Kommentera