Tillfällighet?

Postades den 26 oktober, 2015

Informationen hittas via World Obesity Federation och visar data på ett intressant fenomen. Är det en tillfällighet att fetmans utbredning och läskkonsumtionen nästan går hand i hand?

Kommentera