Förordar upplysning och personligt ansvar

Postades den 4 september, 2014

Tredje svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Folkpartiet:

”Hej,

Vi tycker att hög sockerkonsumtion är problematiskt. Men detta är en fråga där vi förordar upplysning och personligt ansvar för sockerkonsumtion.

Konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. En liberal konsumentpolitik syftar till att stärka konsumenternas ställning på marknaden och att göra konsumenterna medvetna om att deras val spelar roll, utan att för den skull styra konsumenternas val uppifrån. En väl fungerande marknadsekonomi byggd på konkurrens och frihandel är viktig för konsumenternas skull.

För att marknaden ska fungera behövs tydliga regler och en stark konsumentlagstiftning. Utan rättigheter, tillgång till information och regler som garanterar produkternas säkerhet och innehåll försvagas konsumenternas makt. Folkpartiet vill därför att märkning av och innehållsdeklarationer för livsmedel måste vara pålitliga och tydliga.

Vi vill att maten ska vara säker i hela Europa och vill slå vakt om traditionella varor. EU:s jordbrukspolitik behöver reformeras inte minst för konsumenternas skull.

Vi vill också ha bättre konkurrens inom livsmedelssektorn. Det skulle gagna såväl konsumenternas valfrihet som de små producenternas konkurrenskraft. Samtidigt måste den europeiska matproduktionen präglas av höga krav på djurskydd, miljö och hygien.”

Kommentarer på svaret från Folkpartiet

Folkpartiet förordar likt Nya Moderaterna och Kristdemokraterna upplysning och personligt ansvar. Information och personligt ansvar. Åter igen nämns ingenting om reglering då man värnar om konkurrens och frihandel.

Folkpartiet vill att märkning av och innehållsdeklarationer för livsmedel måste vara pålitliga och tydliga för att förstärka konsumenternas makt, vilket är bra. Men åter igen så är  det konsumenterna själva som ska ta beslutet. Ett beslut som många gånger tas under ett beroende. Kunskap kan vi ge folket, men hur blir de av med sitt sockerberoende? Sockerberoendet är inte accepterat som sjukdom och ingen behandling finns att tillgå.

Och åter igen, varför måste ansvaret ligga på konsumenterna? Konsumenterna av socker är i många fall ungdomar, som ofta är beroende. Detta faktum är perfekt för tillverkarna, men påverkar folkhälsan väldigt negativt. Varför ska vi låta tillverkarnas vinstintresse föröda en hel nations hälsa? Vi borde kunna agera på ett mer intelligent sätt.

Sedan måste vi komma ihåg de som serveras mat. Förskoleelever, skolelever, sjukhuspatienter, äldre människor etc. Där kan omöjligen ett personligt ansvar gälla.

Folkpartiets svar var ganska långt men en aning tunt och de missade många viktiga områden.

Slutsats

Folkpartiet har inte koll på sin Sockerpolitik 2014.

Folkpartiet är varmt välkomna att kommentera detta inlägg ifall de vill komplettera sitt svar.