Typ-2 diabetes kan orsakas av fettackumulering i bukspottkörteln

Postades den 3 december, 2015

Ny forskning visar att typ 2-diabetes kan orsakas av fettackumulering i bukspottkörteln. Ett gram mindre fett i bukspottkörteln kan vända diabetesen, enligt studien som ett forskningsteam från Newcastle universitet utfört. 

I studien som utfördes på 18 personer med typ 2-diabetes och 9 personer utan diabetes mättes vikt, fettnivåer i bukspottkörteln och insulinsvar före och efter en gastric bypass operation (kirurgiskt ingrepp där man förminskar magsäcken). De med typ 2-diabetes visade sig ha förhöjda nivåer av fett i bukspottkörteln. 

Efter operationen förlorade båda grupperna ca 13% av sin kroppsvikt. Hos deltagarna med typ 2-diabetes minskade fettet i bukspottkörteln till normala nivåer vilket resulterade i att de omedelbart kunde ta bort sin medicin. Hos deltagarna utan typ 2-diabetes såg man däremot ingen förändring i bukspottskörtelns fettmassa, vilket visar att för mycket fett i bukspottkörteln är specifikt för typ 2-diabetes och förhindrar att insulin produceras i normala mängder. När överskottsfettet försvann hos typ 2-diabetikerna ökade insulinproduktionen till normala nivåer. 

Betyder detta att en operation är lösningen?
Nej, istället för kirurgiska ingrepp förespråkar vi en kostomläggning.

Källhänvisning

Forskningen som leds av professor Roy Taylor publicerades nyligen i Diabetes Care samtidigt som Roy presenterade resultaten på världsdiabetes kongressen i Vancouver.

Studien: Weight Loss Decreases Excess Pancreatic Triacylglycerol Specifically in Type 2 Diabetes

Kommentera