Tagg

Din sökning på Sockerpolitik 2014 genererade 7 träffar.


Sverige – det hållbara matlandet

Sjunde svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Vänsterpartiet:"Vänsterpartiet har föreslagit ökat anslag (150 miljoner/år) för en satsning som heter Sverige - det hållbara matlandet. Med satsningen vill vi utveckla god, hälsosam mat, miljövänlig närproducerad och djuretisk mat. Med vår satsning vill vi stärka den offentliga sektorns möjligheter ...

Läs Mer


Brinner för folkhälsan

Svar nummer sex på Sockerpolitik 2014 kom från Enhet:"Enhet håller helt och hållet med SockerChocken.se om sockrets skadliga effekt på folkhälsan. Vi är medvetna om att det både skapar beroende och orsakar en lång rad av sjukdomar med allvarliga konsekvenser av både social och ekonomisk art. Sjukdomar och konsekvenser som det är fullt möjligt att ...

Läs Mer


Vill införa nationell folkhälsokommission

Femte svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Miljöpartiet:"Mat och matvanor är en viktig och bred fråga Miljöpartiet engagerar sig mycket i.Förslag om särskild sockerskatt brukar diskuteras ibland, men vi har inte något sådant förslag. Vi ser inte det som något bra instrument eftersom det skulle medföra andra problem. Däremot vill vi lyfta ...

Läs Mer


Förordar upplysning och personligt ansvar

Tredje svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Folkpartiet:"Hej,Vi tycker att hög sockerkonsumtion är problematiskt. Men detta är en fråga där vi förordar upplysning och personligt ansvar för sockerkonsumtion.Konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. En liberal konsumentpolitik syftar till att stärka konsumenternas ...

Läs Mer


Information är grunden till kunskap

Andra svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Kristdemokraterna:"Vi delar naturligtvis Er uppfattning om sockrets skadliga effekter. Information är grunden till kunskap och information ges idag på alla nivåer; från barnavårdscentralen till hälso- och sjukvården. Det ingår i sjukvårdens folkhälsouppgift att med hjälp av läkare och dietister inform...

Läs Mer


Hälsosamma Sverige

Första svaret på Sockerpolitik 2014 kom från Nya Moderaterna:"Ansvaret för vår hälsa är först och främst vårt eget, men det finns människor som behöver stöttas under kortare eller längre perioder. Vi behöver bli bättre på att stödja, fånga upp och underlätta för människor att leva hälsosamt liv.En arbetsgrupp med Filippa Reinfeldt som ...

Läs Mer


Sockerproblematiken inom politiken

Var står landets politiska partier i sockerfrågan? Vi har mailat och frågat: (mer …)

Läs Mer