Vatten

Postades den 13 september, 2014

Vatten – denna fantastiska dryck som ger ett oändligt antal positiva egenskaper för kroppen och är den enda dryck vi faktiskt är beroende av. Vatten täcker över 70 % av jordytan och lika stor del av våra kroppar. Blickar man tillbaka i historien så har civilisationer blomstrat runt vatten medan områden där det varit sämre tillgång hamnat på efterkälken. Vatten är således extremt viktigt för oss människor.

 • En vuxen människa konsumerar upp mot 3 liter per dag, beroende på vikt, värme, fysisk aktivitet etc.
 • Vi får dagligen i oss ca 1,5 liter via kosten och behöver därför dricka minst 1,5 liter för att fungera optimalt.
 • Törst, muntorrhet och mörkgul urin är tecken på att du behöver dricka mer vatten.

Tips!

 • Börja varje morgon med ett stort glas ljummet vatten, tillsätt färskpressad citron och 1 tsk oraffinerat och mineralrikt salt (vi använder Celtic Sea Salt).
 • Drick 30 minuter före och 2 timmar efter varje måltid för att underlätta matsmältningen.
 • Drick inte enbart när du känner dig törstig, törst är ett tecken på vätskebrist.
 • Ett glas (2 dl) vatten per timma säkerställer normal vätskenivå i kroppen.

Källvatten – det vilda vattnet

Naturligt källvatten

Helt naturligt vatten kallas källvatten och strömmar ut från jordens inre via källor i marken. Där har det under lång tid filtreras genom en mängd olika jordlager innan det trycks upp till ytan. Källvatten saknar spår av kemikalier, strålning och har aldrig kommit i kontakt med plast. Det är därför mycket bättre för både miljön och hälsan.

Var hittar jag källvatten?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en kartvisare där man hittar svenska källor, koordinater, utflöde, temperatur, pH-värde etc. Tjänsten fungerar bäst via stationär dator.

Vi vill även tipsa om Källakademin vars ändamål är att främja intresset för källor och medverka till att källor bevaras, vårdas och nyttjas. De har även en Facebookgrupp.

För den som befinner sig utanför Sveriges gränser är Find a Spring ett bra alternativ. Det är ett community där människor tipsar om naturliga källor runt om i världen.

Hur vet jag om källvattnet är bra?

Vattnet ska vara kallt, komma med tryck från marken och ha ett pH-värde som är 7.0 – 9.6. Enklast är att ta vattenprov till ett lokalt labb för testning.

Förvara ditt källvatten kallt i glasflaskor.

Brunnsvatten – det ofödda vattnet

Brunnsvatten

Brunnsvatten och källvatten tillverkas båda naturligt i jorden, skillnaden är att brunnsvattnet inte gått igenom hela sin livscykel och därför måste pumpas upp (till skillnad från källvatten som pressats hela vägen upp till ytan).

Kranvatten – det skadade vattnet

Kranvatten

Kranvatten är bekvämt, men tyvärr inte det bästa vattnet att dricka. Alla reningsverk fungerar olika, men så här kan det se ut:

 1. Fluor
  Vissa vattenreningsverk i världen tillsätter fluor med argumentet att det behövs fluor för “friska tänder”, men det verkar snarare vara tvärtom. I samhällen där fluoridering av vatten upphört har förekomsten av karies minskat. Även Vipeholmsexperimenten visade att fluor inte hjälpte mot karies. Barn rekommenderas inte att dricka fluoriderat vatten eller använda tandkräm med fluor. Besök The Fluoride Action Network‘s hemsida för mer information. De vill skapa medvetenhet om skadeverkningarna av fluor.
 2. Läkemedelsrester
  Det finns idag inget krav på att reningsverken ska filtrera bort läkemedelsrester och därför har ett brett spektrum av läkemedel – inklusive antibiotika, psykofarmaka och könshormoner hittats i kranvatten.
 3. Kemikalier
  Många reningsverk använder kemikalier för att “rena” vattnet från avföring, urin, papper etc vilket kan göra läkemedelsresterna ännu giftigare.

Flaskvatten – det döda vattnet

Flaskvatten

Vatten i flaskor kan vara “dött” vatten som är renat med klor eller kokat med värme/UV-strålning. Plast avger dessutom kemikalier och främmande östrogen vilket kan bidra till hormonella störningar bland människor och djur. Ur miljösynpunkt är flaskvattnet förmodligen det sämsta alternativet.

För att tillverka plastflaskor krävs vatten(!), olja och stora fabriker. Därefter transporteras vattenflaskorna ofta långa sträckor och iom att ca en tredjedel av alla plastflaskor inte återanvänds innebär det onödig belastning på miljön.

Kommentera