Vatten

Postades den 13 september, 2014

Vatten – vad vet du om vatten egentligen? Den fantastiska dryck och källa till en mängd positiva egenskaper för kroppen och faktiskt den enda dryck vi verkligen behöver dricka. Alla celler som utgör din kropp består av 75% vatten, därför bör prio ett vara att dricka rent vatten med högt pH-värde.

  • En vuxen människa bör konsumera upp till 3 liter vatten per dag, beroende på vikt, värme, fysisk aktivitet etc.
  • Ju mer vatten din kost innehåller desto mindre vatten behöver du dricka för att kroppen ska fungera optimalt.
  • Törst, muntorrhet och mörkgul urin är tecken på att du behöver dricka mer vatten.

Tips!

  • Börja dagen med en liter varmt/ljummet vatten, tillsätt gärna färskpressad citron
  • Drick 30 minuter före och 2 timmar efter varje måltid för att underlätta matsmältningen.
  • Drick inte enbart när du känner dig törstig, törst är ett tecken på vätskebrist.
  • Ett glas (2 dl) vatten per timma säkerställer normal vätskenivå i kroppen.

 

Vilket vatten är bäst?

Nedan guidar vi bland olika typer av vatten.

 

Flaskvatten – det döda vattnet

Flaskvatten

Tänk en extra gång innan du dricker flaskvatten.

Vatten i flaskor kan vara ”dött” vatten, renat med klor eller kokat med UV-strålning.

Är vattnet dessutom kolsyrat så är pH-värdet för lågt (surt) vilket främjar obalans i kroppen.

Plast avger dessutom kemikalier och främmande östrogen vilket kan bidra till hormonell obalans bland människor och djur.

Ur miljösynpunkt är flaskvattnet förmodligen det sämsta alternativet då tillverkningen kräver vatten(!), olja och stora fabriker. Därefter transporteras vattenflaskorna ofta långa sträckor och iom att ca en tredjedel av alla plastflaskor inte återanvänds innebär det onödig belastning på miljön.

Tips! Om du är på resande fot och det enda som finns är flaskvatten så är ett tips att undvika vatten som innehåller klor och flour.

 

Kranvatten – det instängda vattnet

Kranvatten

Kranvatten är tyvärr inget vi rekommenderar. Det finns idag inget krav på att reningsverken ska filtrera bort läkemedelsrester och därför har ett brett spektrum av läkemedel – inklusive antibiotika, psykofarmaka och könshormoner hittats i kranvatten.

Många reningsverk använder dessutom kemikalier för att ”rena” vattnet från avföring, urin, papper etc vilket kan göra läkemedelsresterna ännu giftigare.

Tips! Inhandla en vattenjonisator som renar vattnet samt ökar ORP/pH-värdet.

 

Högfrekvent vatten

Högfrekvent vatten är ett samlingsnamn för rent, naturligt vatten med högt pH-värde.

 

Brunnsvatten – det ofödda vattnet

Brunnsvatten

Brunnsvatten och källvatten tillverkas båda naturligt i jorden, skillnaden är att brunnsvattnet inte gått igenom hela sin livscykel och därför måste pumpas upp (till skillnad från källvatten som pressats hela vägen upp till ytan).

Många husägare har egen brunn och oftast tycker gäster att detta vatten är ”godare” än det kranvatten det är vana vid.

Tips! Kasta ner ett silverföremål så håller sig vattnet fräschare. Silver är en naturlig antibiotika som genom sin elektriska laddning hjälper till att balansera vattnets pH-värde.

 

Källvatten – det vilda vattnet

Naturligt källvatten

Helt naturligt vatten kallas källvatten pga att det strömmar ut från jordens inre via källor i marken, där det under lång tid filtrerats genom flera jordlager innan det slutligen tryckts upp till ytan igen.

Källvatten är 100 procent rent, friskt vatten som skapar perfekt förutsättningar för liv och naturligt läkande. Detta förutsätter såklart att omgivningen, dvs marken/jorden som vattnet pressas genom är balanserad/naturlig/näringsrik.

Källvattnets höga pH-värde i kombination med liten storlek på vattenmolekylerna gör att vattnet når djupare och mer effektivt hjälper till att balansera pH-värdet i omkringliggande miljö samt kroppens alla miljarder celler (vars kärna består av 75% vatten, eller ”cytoplasma” som det heter).

Var hittar jag källvatten?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en kartvisare där man hittar svenska källor, koordinater, utflöde, temperatur, pH-värde etc. Tjänsten fungerar bäst via stationär dator.

Vi vill även tipsa om Källakademin vars ändamål är att främja intresset för källor och medverka till att källor bevaras, vårdas och nyttjas. De har även en Facebookgrupp.

För den som befinner sig utanför Sveriges gränser är Find a Spring ett bra alternativ. Det är ett community där människor tipsar om naturliga källor runt om i världen.

Hur vet jag om källvattnet är bra?

Vattnet ska vara kallt, komma med tryck från marken, ha ett pH-värde som är 7,5 – 9,6 och vara fritt från skadliga ämnen. Många källor har testats och information finns på plats. Är du osäker så kan du göra ett eget vattenprov (finns att beställa online eller så tar du vattnet till ett lokalt labb som kan hjälpa dig).

Tips! Förvara ditt källvatten kallt i glasflaskor, gärna utom räckhåll för elektriskt utrustning.

Kommentera