Livsmedelsverkets nya ”Expertgrupp”

Postades den 23 maj, 2023

Livsmedelsverket har presenterat sin nya expertgrupp som ska hjälpa till att utforma korrekta kostråd. Problemet – alla experter utom en har tveksamma bindningar till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och andra organisationer med ekonomiska intressen.

I slutet av inlägget länkar vi till Björn Hammarskjöld som beskriver problematiken mer ingående.

Deltagare – nya Expertgruppen, samt jävförhållande:

Vill anmäla till åklagare

Björn Hammarskjöld (Assisterande Professor, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i biokemi, Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition) har tittat närmare på jävsdeklarationerna och begär att Livsmedelsverket omedelbart skiljer Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson från uppdraget som experter och anmäls till åklagare på grund av att de till synes överlagt och uppsåtligt synes ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken (undanhållande av information som kan ge upp till sex års fängelse).

Björn begär vidare att Livsmedelsverket snarast skiljer Roger Andersson, Magnus Domellöv, Christel Larsson, Maria Magnusson och Paulina Nowicka från uppdraget som experter i Livsmedelsverkets Expertgrupp i nutrition och folkhälsa på grund av att de har alltför många och allvarliga jäv till livs- och läkemedelsindustri samt ökända organisationer med koppling till industrin.

Läs mer om problematiken

Björn Hammarskjöld skriver mer ingående om problematiken via Kostkunskap: Byt ut Livsmedelsverkets experter

OBS! Denna text är skriven utifrån vid den tidpunkten känd fakta. Ny fakta kan ha tillkommit, kontakta oss gärna ifall du vill att vi uppdaterar.