Opastöriserad mjölk – 8 anledningar att dricka

Postades den 11 maj, 2024

Opastöriserad mjölk från friska kor innehåller alla essentiella aminosyror, livsviktigt fett, laktobaciller, bioaktiva mineraler samt både vatten- och fettlösliga vitaminer. Dessutom innehåller den fler än 60 olika enzymer. 

OBS: Vi rekommenderar och dricker själva enbart vatten eftersom det är den enda essentiella (livsnödvändiga) dryck kroppen behöver. Men i valet mellan pastöriserad och opastöriserad mjölk rekommenderar vi det sistnämnda, naturliga alternativet. Säkerställ alltid att skötsel, foder och hygien är av högsta kvalitet.

Innehåll:

  1. Opastöriserad mjölk & protein
  2. Opastöriserad mjölk – fettsyror
  3. Opastöriserad mjölk – vitaminer/mineraler
  4. Opastöriserad mjölk – enzymer
  5. Opastöriserad mjölk – laktos
  6. Opastöriserad mjölk – astma/allergi
  7. Opastöriserad mjölk – immunförsvar
  8. Opastöriserad mjölk – mjölkbönder

Opastöriserad mjölk innehåller fullvärdigt protein

Opastöriserad mjölk innehåller alla 20 aminosyror som kroppen behöver för att bilda de proteiner (byggstenar) den behöver. Av dessa 20 aminosyror är 9 stycken essentiella (livsnödvändiga) och måste tillföras via kosten. Proteinkällor som innehåller alla dessa essentiella aminosyror kallas fullvärdigt protein och opastöriserad mjölk är en sådan källa. I pastöriserad mjölk förändras däremot vissa aminosyror av värmen, vilket leder till att hela kedjan av aminosyror blir mindre tillgänglig.

Opastöriserad mjölk innehåller naturlig fettsyror

Opastöriserad mjölk innehåller ungefär 4,5 procent fett, varav cirka två tredjedelar är mättade fettsyror. De mättade fettsyrorna är med och bildar cellmembran och nyckelhormoner men de fungerar även som ledare för fettlösliga vitaminer. De skyddar dessutom ömtåliga organ från stötar. Vid pastörisering förändras dessa fettsyror.

Opastöriserad mjölk har alla vitaminer och mineraler 100 procent tillgängliga

Vid pastörisering minskar eller förstörs viktiga vitaminer och mineraler.

Opastöriserad mjölk har alla enzymer tillgängliga

I opastöriserad mjölk är alla enzymer tillgängliga.

Opastöriserad mjölk bättre för laktosintoleranta

Laktosintoleranta tål oftast opastöriserad mjölk. Miljontals människor har brist på det enzym (laktas) som bryter ner mjölksockret (laktos). Opastöriserad mjölk innehåller laktobaciller som förstörs vid pastörisering och forskning tyder på att laktobaciller kan producera just laktas. Laktosintolerans borde kanske hellre heta pastöriseringsintolerans?

Opastöriserad mjölk skyddar mot astma- och allergibesvär

Forskning visar att konsumtionen av opastöriserad mjölk ger en skyddande effekt mot astma- och allergibesvär, minskat antal luftvägsinfektioner, öroninfektioner, förkylningar samt luftvägsinfektioner. Minskad förekomst av allergisk sjukdom hittas bland barn uppväxta i lantbrukarmiljö.

Opastöriserad mjölk stärker immunförsvaret

Europas största institut för forskning om jordbruk inklusive livsmedel är statliga franska INRAE som menar att opastöriserad mjölk förbättrar immunförsvaret eller begränsar mikroorganismer som lever i tarmsystemet och som är resistenta mot antibiotika.

Opastöriserad mjölk är bra för svenska mjölkbönder

Sverige förlorar en mjölkbonde om dagen och läget anses akut. Om Sverige tillät försäljning av opastöriserad mjölk skulle läget genast se annorlunda ut. Bönderna skulle framförallt få mer betalt för sitt arbete, då hälsomedvetna konsumenter är villiga att betala mer för en bra och näringsrik råvara.

Lönsam småskalighet

Opastöriserad mjölk ger möjligheter att bevara det småskaliga lantbruket i ekonomiskt perifera områden som fjälltrakter och annan glesbygd. För sådana bygder kan det vara svårt att få en lönsam industriell hantering av mjölken, men med gårdsförsäljning av obehandlad mjölk kan ekonomin bli hållbar.

Måltidsturism

Opastöriserad mjölk som säljs till turister stärker böndernas egen ekonomi, samtidigt som destinationens varumärke stärks av sådana lokala produkter. I andra länder är det vanligt att en lantbrukare erbjuder en restaurang och ett lantligt hotell, där den opastöriserade mjölken är en viktig produkt i paketeringen. Även i Sverige kan givetvis sådana affärsidéer stärka landsbygdsföretagens lönsamhet.

Ökade inkomster

Opastöriserad mjölk kan ge bönder betydligt bättre inkomster. Att slippa mellanhänder med transport till mejeri, pastörisering, homogenisering, paketering och transport till butik, medför att mjölkbönderna kan behålla en större del av intäkterna själv. I många länder är den hantverksmässiga mjölken dyrare. Med tanke på det ökade intresset i Sverige för mathantverk, är det rimligt att anta att den bonde som säljer egen opastöriserad mjölk kan ta ett betydligt högre pris för mjölken än vad man kan i livsmedelshandeln.

Hållbar utveckling

Opastöriserad mjölk stärker en hållbar utveckling. När bönder kan sälja opastöriserad mjölk direkt, så minskar behovet av transporter kraftigt. Särskilt i glesbygd med långa avstånd mellan lantbrukarna och industrimejeriet så kan energivinsterna bli mycket stora. En stor del av den opastöriserad mjölk som säljs inom EU, säljs opaketerat i mjölkautomater där kunden har med sin egen förpackning. Det medför att det blir betydligt mindre avfall än med förpackad mjölk, vilket också är ett bidrag till bättre miljö.

Opastöriserad mjölk

Referenser