Livsmedelsverkets nya expertgrupp

Postades den 23 januari, 2016

Livsmedelsverket har presenterat sin nya expertgrupp som ska hjälpa till att utforma korrekta kostråd. Problemet – alla experter utom en har tveksamma bindningar och jäv till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag, lobbyorganisationer och internationella dietistorganisationer.

OBS! Listan visar samtliga deltagares bindningar – bra som dåliga. I slutet av inlägget länkar vi till Björn Hammarskjöld som beskriver problematiken mer ingående.

Här är deltagarna i den nya expertgruppen, samt deras jävförhållanden:

Vill anmäla till åklagare

Björn Hammarskjöld (Assisterande Professor, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i biokemi, Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition) har tittat närmare på jävsdeklarationerna och begär att Livsmedelsverket omedelbart skiljer Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson från uppdraget som experter och anmäls till åklagare på grund av att de till synes överlagt och uppsåtligt synes ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken (undanhållande av information som kan ge upp till sex års fängelse).

Björn begär vidare att Livsmedelsverket snarast skiljer Roger Andersson, Magnus Domellöv, Christel Larsson, Maria Magnusson och Paulina Nowicka från uppdraget som experter i Livsmedelsverkets Expertgrupp i nutrition och folkhälsa på grund av att de har alltför många och allvarliga jäv till livs- och läkemedelsindustri samt ökända organisationer med koppling till industrin.

Läs mer om problematiken

Björn Hammarskjöld skriver mer ingående om problematiken via Kostkunskap: Byt ut Livsmedelsverkets experter

Kommentera