Livsmedelsverkets nya ”Expertgrupp”

Postades den 23 januari, 2016

Livsmedelsverket har presenterat sin nya expertgrupp som ska hjälpa till att utforma korrekta kostråd. Problemet – alla experter utom en har tveksamma bindningar till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och andra organisationer med ekonomiska intressen.

I slutet av inlägget länkar vi till Björn Hammarskjöld som beskriver problematiken mer ingående.

Deltagare – nya Expertgruppen, samt jävförhållande:

Vill anmäla till åklagare

Björn Hammarskjöld (Assisterande Professor, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i biokemi, Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition) har tittat närmare på jävsdeklarationerna och begär att Livsmedelsverket omedelbart skiljer Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson från uppdraget som experter och anmäls till åklagare på grund av att de till synes överlagt och uppsåtligt synes ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken (undanhållande av information som kan ge upp till sex års fängelse).

Björn begär vidare att Livsmedelsverket snarast skiljer Roger Andersson, Magnus Domellöv, Christel Larsson, Maria Magnusson och Paulina Nowicka från uppdraget som experter i Livsmedelsverkets Expertgrupp i nutrition och folkhälsa på grund av att de har alltför många och allvarliga jäv till livs- och läkemedelsindustri samt ökända organisationer med koppling till industrin.

Läs mer om problematiken

Björn Hammarskjöld skriver mer ingående om problematiken via Kostkunskap: Byt ut Livsmedelsverkets experter

OBS! Denna text är skriven utifrån vid den tidpunkten känd fakta. Ny fakta kan ha tillkommit, kontakta oss gärna ifall du vill att vi uppdaterar.

Kommentera

  Livsmedelsverket fortsätter att göra bort sig.

  Oacceptabelt Livsmedelsveret!!!!!!!

  Vi är på en farlig väg från demokrati till oligarki, som ibland också kallas Corporate planet. Svenska myndigheter glömmer idag folket och prioriterar företagens intressen. http://newsvoice.se/2015/07/02/tisa-leder-till-en-corporate-planet-wikileaks-avslojar-inneborden-i-det-mest-transformerande-handelsavtalet-i-historien/

  Varför inte bara ta bort skiten helt?

  David Krug says:

  Sockerchocken Tack!

  Sockerchocken I texten står det att en anmälan skall lämnas till en åklagare, det är väl endast en lämplig åtgärd om ett brott har begåtts? Men det är sant att ni inte skrivit pekat ut någon som brottsling, utan ”endast” okritiskt sprider en sådan text. Det är en intressant fråga ni ställer. Trots att jag har studerat nutrition (3 år) och epidemiologi (2 år) samt spenderat stor del av min fritid åt att läsa forskning parallellt med studierna så har jag svårt att svara på den frågan. Jag skulle nog sammanfatta min syn på saken som att på det stora hela NNR och kostråden bra, men att det finns svagheter. Dock ska man ha respekt för att det är svårt att sammanställa forskning inom nutrition. Jag får nog tyvärr avböja att vidare debattera i alla fall i detta format då jag misstänker att det skulle kunna bli väldigt tidskrävande och föga effektivt.

  Frej Stilling Vi pekar inte ut någon som brottsling. Vi informerar om det faktum att medlemmar i expertgruppen har oacceptabla bindningar och jäv. Vi liksäller inte läsk med ris etc, vi menar att det är inte är enbart läsken i sig som påverkar viktuppgång. Vi har ett vinstsyfte och det är bättre folkhälsa. Fråga, anser du att Livsmedelsverkets nuvarande kostråd (som baseras på NNR) är korrekta? Vore intressant att veta din utgångspunkt innan vi fortsätter denna debatt.

  Sockerchocken Resonemanget du/ni för är ju baserat på att alla har en statisk uppfattning, det tror jag inte är sant. Det har i alla fall inte jag. Jag tycker att det är orättvist och olämpligt att peka ut någon som brottsling baserat på att de ”undanhållit” att de tidigare sammanställt forskning på uppdrag av SBU eller nordiska ministerrådet. Alla som läser inlägget kanske inte vet exakt vad NNR eller SBU är och vilka som är uppdragsgivarna. Förlåt för att jag halmgubbade, jag borde ha anstängt mig mer för att ta reda på er/din syn på saken. Jag kan hålla med vissa av komentarerna du/ni tar upp i länken, t.ex. nyckelhålsmärkningen av sötad lätt yoghurt, men vad jag förstår så kommer det inte längre vara tillåtet med de nya reglerna (sedan mars 2015, med en övergångsperiod på 18 månader). Dock tror jag det att du/ni spårade ur när du/ni likställer läsk med ris, potatis, gröt och müsli i effekt på viktuppgång… Sen kan man ju ifrågasätta vilken metodik du/ni använde när ni kom fram till era slutsatser: Var det en systematisk litteratur genomgång? Vilka databaser sökte ni i? Vilka söktermer använde ni? Vilka inklusions/exklusions kriterier? Hur kvalitetsgranskades artiklarna? Har du/ni några jäv-förhållanden? Om man tittar på NNR (som livsmedelsverket baserar sin råd på) så är ju allt detta tydligt angivet. Jag kan tipsa om den systematiska litteratur genomgången som gjordes i senaste NNR för sammbandet mellan socker och diabetes, CVD och metabola risk faktorer. Det är fri och inte bakom någon betalvägg: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3409338/

  Hej! Ett förtydligande: min medverkan i alla de vetenskapliga organisationer som är uppräknade under mitt namn t ex SFO, Svensk förening för obesitasforskning eller ECOG, European Childhood Obesity Group, är helt ideel och utan kopplingar till industrin. Mvh Paulina Nowicka

  Björn Sandman – Fel formulerat av oss. Jäv är aldrig bra, endast dåligt eller mindre dåligt. Christel Larson sitter i SNF:s forskningsnämnd http://snf.ideon.se/verksamhetom-snf/forskningsnamnd. SNF:s stöds att följande företag och organisationer verksamhet: Aarhuskarlshamn Sweden AB Arla Foods AB Axfood Sverige AB Aventure AB Barilla Sverige AB Bergendahls Food Coca-Cola AB Coop Marknad AB Di Luca & Di Luca AB Danone Sweden AB Fazer Bageri & konfektyr AB Findus Sverige AB ICA Sverige AB Lantmännen ek för Livsmedelsföretagen LRF Mjölk Mondelez International Nestlé Infant Nutrition Nordic Sugar A/S Nordisk Kellogg’s A/S Nutricia Nordica AB Oatly AB Orkla Food AB Pågen AB Quaker Oats Scandinavia Semper AB Svensk Dagligvaruhandel Svenska McDonald’s AB Svenskt Kött i Sverige AB Unilever Sverige AB ViktVäktarna AB Yoplait Sverige AB

  Frej Stilling – Det är mer än bara sockret. Apropå halmgubbar så har vi tidigare kommenterat citatkällan: http://www.sockerchocken.se/faktakoll/livsmedelsverkets-sockerchock/ Att sammanställa forskning på uppdrag av statliga organisationer är per definition inte jäv. Men det råder omständigheter som gör att det blir problematiskt i det här fallet. Låt oss säga såhär: om någon skapat, eller på något sätt medverkat till att det skapats felaktiga läroböcker så är det högst olämpligt att låta samma person göra jobbet en gång till. I alla fall om målet är att läroböckerna ska bli korrekta. Och det är precis vad vill vill – att kostråden ska förbättras. Läs gärna igenom bloggen så kommer du förstå vad vi anser är fel med dagens kostråd.

  Det är allmänna uppgifter från Livsmedelsverket. Vad som är situation för jäv? Läs gärna hela inlägget. Vår avsikt är inte att på något sätt låta otrevliga men vissa kommentarer verkar printas ned lite väl fort ibland, ifall du förstår vad vi menar.

  Andreas Ivarsson – Vi tror inte nödvändigtvis att detta är en konspiration där industrin köper medlemmarna så att de ska hjälpa till att ta fram felaktiga kostrekommendationer. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Det är däremot problematiskt att vissa har de jävförhållanden de har. Många har också medverkat till att tidigare ta fram felaktiga kostrekommendationer och därför tycker vi inte att det är OK att de blir inbjudna ännu en gång. Vi vill nämligen att kostråden ska bli korrekta och vi utgår från att vi kan enas i den frågan. Apropå vilka som står bakom bloggen så glömde du resterande del av texten: ”Välskrivna inlägg med korrekt fakta där ekonomiska intressen lyser med sin frånvaro får bygga trovärdigheten. Det är viktigare än vilka vi är. Ett återkommande problem i samhället är att information vinklas pga ekonomiska intressen och det är ett av skälen vi bloggar anonymt. Så länge inte industrin vet vilka vi är så kan de heller inte påverka oss. Det är också skälet till varför bloggen drivs helt ideellt. Du som läsare ska helt enkelt inte behöva fundera på ifall informationen vi lämnar har bakomliggande ekonomiska syften eller ej. Det kostar pengar och framförallt av tid att driva denna blogg men vinsten är en bättre folkhälsa. Bloggen är även reklamfri. Länkar vi till någonting (produkter, tjänster, sidor etc) så beror det enbart på att att vi anser att de är bra (eller dåliga) och vill tipsa dig som läsare. Ett annat skäl är att vi helt enkelt inte är intresserade av publicitet kring oss som personer. Det enda som är intressant för oss är att sprida korrekt information som kan ligga till grund för människors val när det kommer till kost och hälsa.”

  Är detta faktagranskat? Vad är det som är situation för jäv?

  Sockerchocken hur kan jäv någonsin vara bra? Det är ju per definition att dom är partiska. Och om vi tex tar Christel Larson som ni hängt ut så ser jag inte kopplingen till varken har kopplingar till något företag eller har något ekonomiskt intresse. Hur har ni dragit den slutsatsen? Jag blev hänvisad till att beställa information från livsmedelsverket för att kunna kasta ljus i frågan men ni själva måste ju kunnat dra den slutsatsen baserat på någonting

  Belle Bernwald Ja, precis och det har ju lämnats in. Men det är inte samma sak som att ledamöterna har ”oacceptabla bindningar och jäv till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag, lobbyorganisationer och internationella dietistorganisationer”. Sockerchocken och Hammarskjöld är ute på tunn is här.

  Sockerchocken ”Katastrofalt dåliga” är en subjektiv bedömning av dig/er. Jag vet inte vad er/din ”sanning” är eftersom ni/du är anonym(a), men baserat på namnet på bloggen tycker ni socker är det stora problemet, här är du/ni överens med de gällande kostråden: ”Det finns inga positiva effekter på hälsan av att äta socker”, ”Många skulle behöva dra ner på sockret från livsmedel som ger mycket energi men lite näring”, ”Minska på söta livsmedel som läsk, godis, glass, kakor och bullar, framför allt till vardags.” ”Flera studier visar att vuxna som börjar äta mer socker går upp i vikt, medan de som drar ner på sockret minskar i vikt” ”Forskning visar att drycker sötade med socker kan öka risken för typ 2-diabetes hos vuxna.” http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater/socker/ Dessa är citat från livsmedelsverkets hemsida angående socker, sluta slåss mot halmgubbar. Jag håller med att enonomiska intressen kan vara relevanta, men du/ni har inte svarat på frågan hur det kan vara jäv med att sammanställa forskning på uppdrag av statliga organisationer? Det är denna fråga som är central i anklagelserna som presenteras i texten som ni har publicerat. Jag tycker att ni gör ett misstag i att sprida denna text. Det vore mer konstruktivt att försöka visa på vad ni anser är fel i dagens kostråd så att de kan förbättras istället för att delta i en smutskastnings-kampanj.

  Förklara gärna vad ni menar med jäv, det här inlägget kan inte tas på allvar. Konspirationsteori på hög nivå. Vidare blir jag ännu mer när såna här allvarliga anklagelser lyfts fram av en sajt som svarar så här på frågan ”Vilka står bakom bloggen?”: Frågan är sekundär i sammanhanget. Den är inte alls sekundär.

  Med tanke på att kostråden historiskt sett har varit katastrofalt dåliga så tycker vi att det är problematiskt att Livsmedelsverket sätter ihop en expertgrupp där deltagarna som ska hjälpa till att utforma nya kostråd har bidningar till industrier som har ekonomiskt intresse i frågan. Vi påstår inte att det är så, men det är ett problem. Hade dagens kostråd varit korrekta så hade inte ämnet lyfts.

  Informationen är offentlig och kan beställas via Livsmedelsverket.

  Det behövs fler av din sort. Bravo!

  Bra gjort Björn!!!!! Du är en hjälte!!!!

  Sockerchocken Jag frågar inte Björn Hammarskjöld, utan jag frågar den/dem som valde att sprida detta. Tycker du/ni att det är rimligt? Jag tycker att det är att göra det för enkelt för sig att helt avsäga sig allt ansvar för vad som publiceras här. Flera människor pekas ut som brottslingar baserat på att de ”undanhållt” att de jobbat på uppdrag av statliga myndigheter med att sammanställ forskning (som om att det var en hemlighet), det tycker i alla fall jag är tråkigt och orättvist. Eller vad är din/er tanke/tankar kring detta?

  Sockerchocken varför publicerar ni ”fakta” utan några som helst referenser. Är ju omöjligt för mig att granska värdet på informationen. Riktigt oseriöst. Och ditt inlägg klarlägger ju ingenting

  Informationen är hämtad från Livsmedelsverket och visar samtliga deltagares jävförhållanden – bra som dåliga. I slutet länkar vi till Björn Hammarskjöld som beskriver problematiken mer ingående. http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/byt-ut-livsmedelsverkets-experter.html

  Informationen är hämtad från Livsmedelsverket och visar samtliga deltagares jävförhållanden – bra som dåliga. I slutet länkar vi till Björn Hammarskjöld som beskriver problematiken mer ingående. http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/byt-ut-livsmedelsverkets-experter.html

  Informationen är hämtad från Livsmedelsverket och visar samtliga deltagares jävförhållanden – bra som dåliga.

  Oj då, jag tror Björn trampat på ömma professortår….som är mycket mån om att få sitta där som experter. Min misstänksamhet ökar…

  Tycker ni är otroligt dåliga på presentera fakta på ett begripligt sätt. För att kunna ta någon slags ställning huruvida dessa ”bindningar” är bra är dåliga är det minsta ni kan göra att presentera VAD för typ av bindning det är och även ta med källor till detta.