10 procent är inte alltid 10 procent

Postades den 12 mars, 2015

Livsmedelsverket följer inte WHO’s rekommendation om att gå från nuvarande 10% tillsatt socker till 5%. Rekommendationen behöver diskuteras mer, heter det. Något som däremot inte verkar behöva diskuteras är varför Livsmedelsverket nuvarande rekommendation om 10% tillsatt socker inte innebär samma sak som WHO’s 10%. 

WHO syftar nämligen deras 10% tillsatt socker på fria sockerarter och i deras pressrelease kan man läsa att fria sockerarter avser monosackarider (såsom glukos, fruktos) och disackarider (såsom sackaros eller bordssocker) samt socker som naturligt finns i honung, sirap, fruktjuicer och fruktjuicekoncentrat.

Livsmedelsverket räknar inte sockret som finns naturligt i honung, sirap, fruktjuicer och fruktjuicekoncentrat som tillsatt socker.

Felaktig data

Då Livsmedelsverkets definition skiljer sig från WHO innebär det att svenskarnas sockerkonsumtion egentligen har ökat mycket mer de senaste 65 åren än vad som påstås (den data som presenterats menar på att konsumtionen legat rätt stabilt) samt att svenskarnas nuvarande sockerkonsumtion ligger mycket högre än vad som påstås.

Vad är då det rätta svaret? Ingen vet, det finns ingen (officiell) data.